Allmän Info, Teori

Tänk på att dyra s.k. intensivkurser blir ganska kostsamma där ni får betala för mycket utöver det ni behöver, och ni får dela på tiden med flera andra personer. Vid våra utbildningar i Järlöv är vi oftast 2-4 personer per instruktör. Vi rekommenderar varmt att gå vår grundutbildning enligt nedan, vi har lång erfarenhet av utbildning inom jakt och skytte.

Allmän info inför praktiska prov

Tänk på att dyra s.k. intensivkurser blir ganska kostsamma där ni får betala för mycket utöver det ni behöver, och ni får dela på tiden med flera andra personer. Vid våra utbildningar i Järlöv är vi oftast 2-4 personer per instruktör. Vi rekommenderar varmt att gå vår grundutbildning enligt nedan, vi har lång erfarenhet av utbildning inom jakt och skytte.

Grundutbildning i Järlöv

I Järlöv får ni en grundutbildning inför jägarexamen av utbildade instruktörer. Denna kurs går ni lämpligast när teoriprovet är godkänt. Introduktionen i de praktiska momenten tar ca 2 tim. Vi startar oftast med simulatorskytte och därefter träning vapenhantering, avståndsbedömning samt grunderna i hagel och kulskytte. Denna kurs kostar 1350 kr per person, inkl ammunition hagel och kula. (min 2 pers per kurs). Efter grundutbildningen tränar ni med Järlövs tränare. Hagel och/eller kulskytte, efter överenskommen tid, så länge ni behöver och vill. När ni känner er mogna att göra proven bokar ni sedan uppskjutning. Ni får självklart använda samma vapen som ni haft under träningarna.
För info och bokning av kurs/träning samt alla prov ring Kalle Tfn 0705-44 42 50. E-post jarlov@live.se

OBS: Inga andra avgifter utöver ammunition tillkommer vid prov
JÄRLÖVS JAKTSKYTTEBANA
GODKÄND PROVBANA JÄGAREXAMEN N 201.

Tidsbeställning tel. 0705-444250

Provavgifter teori samt praktiska prov jägarexamen

Teoretiskt grundprov 70 frågor minst 60 r, pris 250: - tid 60 min. Omprov 250: -
Praktiskt hagelgevärsprov komplett pris 400: -
Hagelgevärshantering, inga fel får göras!
Vid underkänd vapenhantering, omprov annan dag hela provet.
Avståndsbedömning, inga fel
Lerduveskytte rakt utgående lerduvor, minst 4 av 6 träff
Markmål (löpande Hare, (vä+hö) minst 8 hagel i träffområde 9 cm.
1 delprov, nr 2-4 får göras om mot avgift, 100: - 2 ggr samma dag.
Praktiskt grundprov kulgevär klass 2-4 pris 200: -
Kulgevärshantering, inga fel får göras!
Vid underkänd vapenhantering, omprov annan dag hela provet.
Precisionsskjutning, skjutbänk 4 skott, max 12 cm spridning samt skjutkäpp/stolpstöd 4 skott, max 17 cm spridning.
Precisionsskjutning får göras om mot avgift, 100: - 2 ggr samma dag.
Praktiskt högviltprov kulgevär klass 1 pris 200: -
3 st. 4-skotts serier på stående + löpande älg med samtliga skott inom träffområdet.
Omprov 3 serier, 50: - max 2 ggr samma dag. (Totalt 9 serier får skjutas varav 3 ska vara godkända
OBS: Inga andra avgifter utöver ammunition tillkommer vid prov.
JÄRLÖVS JAKTSKYTTEBANA, GODKÄND PROVBANA JÄGAREXAMEN N201

© Copyright 2019 JÄRLÖV SKJUTSKOLA