Från Göteborg, ta av mot Bua, Veddige, Ringhals kör mot Veddige.
I Veddige kör väg 41 mot Borås, 1 km efter Strängbetong (stor betongfabrik), skylt vid väg Järlövs jaktskyttebana, därefter skyltat med röda pilar till skjutbanan.

Från Halmstad, ta av Varberg Nord, Borås följ sedan väg 41 mot Borås enl ovan. Från Borås, Skylt vid väg 1 km innan Strängbetong.

Pdf Ladda ner Vägbeskrivning.pdf
  Adress: Järlövs Skjutskola, Järlövs Gård, 432 66 Veddige

 Telefon: 0705-444 250

 E-mail:  jarlov@live.se

© Copyright 2020 JÄRLÖV SKJUTSKOLA